Spring naar content
logo_herosvg
logo_pieter_monile

Ontwerp tot oplevering

Tussen het ontwerp en oplevering van een bouw ligt een uitdagend traject. Een leuk maar intensief traject. Als bouwheer help ik u bij de realisatie van uw droomhuis of bedrijfspand. Van begin tot eind ben ik uw gids, van het maken van een ontwerp, naar het opzetten van een bouwteam en de gehele bouwbegeleiding. Ik stel een team samen van experts en begeleid hen naar het beoogde eindresultaat. Ik adviseer, ontwerp, controleer en stuur aan. Alles scherp in het oog houdend.

– Martijn Pieters –

WERKWIJZE PIETERS BOUWHEER 7 FASE TRAJECT Zelf een traject samenstellen?

Intake

Na onze kennismaking, waarbij het traject van ontwerp tot oplevering wordt toegelicht, én er wederzijds een goed gevoel is, volgt het intakegesprek. Uw wensen, bouwstijl, indeling en materiaalkeuze worden dan besproken. Het budget en de planning worden tegen het licht gehouden. Daarna volgt de ontwerp- en engineeringsfase waarin we een gedegen plan van aanpak en planning presenteren.

Ontwerp- en engineeringsfase

Na het concreet maken van uw wensen volgt de visuele vertaalslag. Een proces waarin ook buiten de gebaande paden treden niet geschuwd wordt. ‘Out of the box thinking’ kan leiden tot verrassende en innovatieve ontwerpen. Vorm en functie in de juiste balans. Opgenomen in het definitieve ontwerp zijn stijlkeuze, materiaalkeuze, energiekeuze, installatie en constructie. Van tekening tot berekening. Van uitvoering tot wetgeving. Technisch in detail vastgelegd in het bestek. Alles vallend binnen de kaders gesteld door welstand en bestemmingsplan van uw gemeente.

Vergunningsfase

Indien nodig worden de benodigde vergunningen voor een bouw door ons aangevraagd. Alvorens we de omgevingsvergunning aanvragen, kunnen wij het bouwplan middels een initiatiefplan laten toetsen bij de gemeente. We weten dan of het bouwplan past binnen het bestemmingsplan en of het voldoet aan de eisen van welstand of monumentenzorg. Voor het aanvragen van de omgevingsvergunning stellen wij één compleet dossier samen met alle benodigde stukken.

Aannemer en of bouwteam selectiefase

Wie is de meest geschikte kandidaat voor het realiseren van uw project? We kunnen een keuze maken uit diverse aannemers die we o.a. op basis van bekwaamheid, plan van aanpak, planning en prijs kunnen beoordelen. Vervolgens overleggen we met de kandidaten en kiest u de aannemer waar u een goed gevoel bij heeft. Of we stellen zelf een bouwteam samen, bestaande uit een aannemer en een team van specialisten in hun vakgebied.

Uitvoeringsfase

Als bouwheer ben ik de spil in dit traject, een vraagbaak voor u en de uitvoerende partij(en). Ik adviseer, stuur aan en houd toezicht. Kijk of iedereen zich aan de afspraken houdt en alles volgens planning verloopt. Dit om de werkzaamheden naadloos op elkaar aan te laten sluiten, met als uitgangspunt dat alle elementen perfect op elkaar afgestemd zijn om het beoogde eindresultaat te behalen.

Opleveringsfase

Is de oplevering in zicht, dan plannen we de voor- en eindoplevering. We lopen tijdens de opleveringen samen alles tot in detail goed na. Is het beoogde (eind)resultaat behaald en zijn u en ik helemaal tevreden, dan keuren we de oplevering pas goed.

Nazorg

Pieters Bouwheer blijft ook na de oplevering in beeld. Mogelijk resteren er nog wat opleverpunten die de aannemer moet oplossen. Vaak zijn dit kleine zaken. Wij zorgen ervoor dat, zelfs ná de eindoplevering, deze zaken zullen worden geregeld volgens afspraak.